Traf Online
Oglądaj i graj!!!
Podwajamy wyścigowe emocje!
Zaloguj się na TrafOnline.pl już teraz!

Aktualności

Tor Służewiec

Otwarcie sezonu bez publiczności

23 kwietnia 2021

W związku z opublikowanym w Dzienniku Ustaw Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wyścigi konne na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie będą odbywać się bez udziału publiczności, do odwołania.

Jednocześnie przypominamy, że wciąż możecie przeżywać razem z nami wyścigowe emocje online na naszym kanale YouTube oraz stronie internetowej. Będziemy dla Was live cały ten czas!

Szczegółowe zasady wstępu dla uczestników mityngów wyścigowych określone są w ,,PLANIE ZABEZPIECZENIA MITINGÓW WYŚCIGOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI NA TERENIE TORU WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC W WARSZAWIE”.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z obowiązującego obecnie Rozporządzenia Rady Ministrów:

,,16a. Do dnia 3 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:

  1. działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób, albo
  2. działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.’’

Już teraz zapraszamy do transmisji z Otwarcia Sezonu Wyścigowego.