Traf Online
Oglądaj i graj!!!
Podwajamy wyścigowe emocje!
Zaloguj się na TrafOnline.pl już teraz!

Aktualności

Tor Służewiec

Orzeczenie nr 14/2013

12 listopada 2013

Warszawa, dnia 2 lipca 2013 roku

ORZECZENIE nr 14/2013

Komisja Odwoławcza w składzie:

  1. Adam Wiśniewski ? Przewodniczący
  2. Józef Kempa
  3. Andrzej Rybiec

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2013 roku odwołania dżokeja Antona Turgaeva od orzeczenia Komisji Technicznej przy Torze Wyścigów Konnych Warszawa ? Służewiec nr 61 z dnia 30 czerwca 2013 roku, orzeka:

  1. zmienić zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej w części dotyczącej kary i wymierzyć dżokejowi Antonowi Turgaev karę pieniężną w wysokości 12.000 (dwanaście tysięcy) złotych.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2013 roku Komisja Techniczna wydała orzeczenie nr 61, dotyczące gonitwy nr 8 (Nagroda Europejczyka) rozegranej w dniu 29 czerwca 2013 roku, którym ukarała dż. Antona Turgaeva dosiadającego kl. Ancely karą zawieszenia licencji w okresie od 1 lipca 2013 roku do 1 września 2013 roku. Podstawa prawna: § 84 ust. 1 pkt 1 oraz § 82 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1006 ze zm.) (vide orzeczenie).

Od powyższego orzeczenia dżokej Anton Turgaev złożył odwołanie w terminie ustawowym, w którym wnosi o zmianę wysokości kary. W uzasadnieniu odwołania dżokej Anton Turgaev nie kwestionuje faktu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, lecz uważa, że jest ona zbyt surowa, a ponadto krzywdząca w stosunku do innych osób, które przewinienia dyscyplinarnego nie popełniły (vide odwołanie).

Komisja Odwoławcza szczegółowo przeanalizowała materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, w tym udostępniony materiał wideo gonitwy nr 8 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

W ocenie Komisji Odwoławczej, zarzucany Antonowi Turgaev czyn polegający na nie dołożeniu wszelkich starań, aby gonitwę nr 8 w dniu 29 czerwca 2013 roku wygrać, jest bezsprzeczny. Był on przedmiotem obserwacji Komisji Technicznej i dżokej Anton Turgaev nie przedstawił na tę okoliczność żadnego dowodu przeciwnego. W odwołaniu dżokej Anton Turgaev potwierdził fakt popełnienia zarzucanego mu czynu. Czyn Antona Turgaeva jest jednym z najpoważniejszych przewinień dyscyplinarnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1006 ze zm.) i w związku z tym powinien być karany z całą surowością.

Komisja Odwoławcza orzekając o zamianie kary na karę łagodniejszego rodzaju wzięła pod uwagę jedynie tę okoliczność, że konsekwencjami kary zawieszenia licencji dżokejowi Antonowi Turgaev będą pośrednio obciążeni trenerzy i właściciele, których konie zostały już zapisane do gonitw pod jeźdźcem Antonem Turgaev.

Komisja Odwoławcza ustaliła wysokość kary w ten sposób, że stanowi ona różnicę pomiędzy wysokością nagrody uzyskanej przez kl. Ancely (II miejsce) a wysokością nagrody, którą kl. Ancely mogła uzyskać, gdyby dżokej Anton Turgaev dołożył starań, aby gonitwę nr 8 wygrać.

W świetle powyższego Komisja Odwoławcza orzekła, jak w sentencji.

Komisja Odwoławcza

Pouczenie:

Od niniejszego orzeczenia służy odwołanie do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia toru wyścigowego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Komisji Odwoławczej wraz z uzasadnieniem.