MENU

Aktualności: - wszystkie:

Klasyfikacja Ligi Ekspertów

Notowania po 32 dniach wyścigowych.

1. www.wyscigi-konne.info – 216 pkt (14+10)
2. nietylkogalop.pl – 215 pkt (12+9)
3. Markam – 206 pkt (12+10)

4. Druid – 205 pkt (14+5)
5. Big-Red – 194 pkt (14+5)
6. Markola – 190 pkt (14+7)
7. L. – 189 pkt (12+11)
8. Andrew – 181 pkt (15+9)
9. Słonik – 180 pkt (11+6)
10. Tampa Bay – 177 pkt (13+7)
11. Halszka – 176 pkt (12+7)
12. Alter Ego – 175 pkt (10+9)
13. Cigar – 166 pkt (11+13)
14. Zielak – 165 pkt (14+7)
15. Dżet1985 – 164 pkt (7+8)
16. Galerius – 163 pkt (9+9)
17. Ebar – 161 pkt (9+5)
18. Romano – 153 pkt (8+3)

19. Gibalak – 127 pkt (-)
20. Arbo  – 124 pkt (-)
21. Benny The Dip – 110 pkt (-)
22. Scuderia Etna – 105 pkt (-)

Ewentualne uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres redakcja@torsluzewiec.pl

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń