MENU

Aktualności: - wszystkie:

Plebiscyt. Bohaterowie 80-lecia. Dorpatowi nie dane było zostać koniem trójkoronowanym

Urodzony w SK Golejewko w 1950 roku Dorpat miał doskonałych włoskich rodziców (Ettore Tito i Acauasparta po Sans Craintc), hodowli Federico Tesio, zarekwirowanych przez Niemców podczas wojny. W wieku dwóch lat był niepokonany w czterech występach, w tym w Produce i w biegu o Nagrodę Sofii w międzynarodowym mityngu. Jako trzylatek zapewne najpierw by wystartował w gonitwie o Nagrodę Rulera. Niestety, nie rozgrywano jej na Służewcu w latach 1951 – 1954, więc nie miał szansy przejścia do historii jako koń trójkoronowany.

Miano niepokonanego utracił w pierwszym wystepie w wieku trzech lat. Zajął drugie miejsce w biegu o Nagrodę Iwna, ale Derby wygrał już łatwo o 4 dł., a St. Leger o 5 dł. Zwyciężył też w 1953 r. w gonitwie o Nagrodę Moskwy w Mityngu Państw Socjalistycznych w Warszawie, który rozgrywany był wówczas w odstępie dwóch tygodni.

Najpierw pokonał pod swym stałym jeźdźcem Walentym Stasiakiem po walce o dwie długości rosyjskiego Charkowa, a po dwóch tygodniach przegrał z nim w gonitwie o Puchar, także po zaciętej walce, o 1 dł. W tym drugim wyścigu wydarzył się pewien icydent, o którym wspomnimy przedstawiając sylwetkę dżokeja Stasiaka.

W wieku czterech lat wystartował na Służewcu tylko raz. Był piąty (ostatni) w biegu o Nagrodę Widzowa.

W hodowli okazał się wartościowym reproduktorem. Przekazywał potomstwu głównie szybkość, jak również dużo klasy wyścigowej, ale szczegóły jego hodowlanej kariery wykraczają poza ramy niniejszej prezentacji.

Info

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń