MENU

Aktualności: - wszystkie:

Plebiscyt. Bohaterowie 80-lecia. Uskrzydlona rodowodem Orla

W historii wyścigów arabskich na Służewcu tylko trzy klacze i to bardzo bliskiego pokrewieństwa uzyskały miano „trójkoronowanych” (wygrały: Derby, Oaks i Porównawczą). Pierwszą była w 1966 Orla (Pietuszok – Ofirka/Ofir), drugą jej córka Orgia (1975 r., po synu Czorta, derbiście z 1967 r. Krezusie), a trzecią prawnuczka Orgia Fata (2007 r. po Chndaka – Olympia HF/Monarch HF – Orgia).

Orla urodziła się w 1962 roku w Janowie Podlaskim. Miała świetny rodowód. W linii żeńskiej wywodziła się od jednej z trzech legendarnych protoplastek słynnej w całym świecie polskiej hodowli arabów – pustynnej Gazelli (1840 r.). Dziadek Orli po mieczu, Priboj, był synem polskiego Piołuna i brytyjskiej Rissalmy, natomiast dziadek po kądzieli Ofir (rok ur. 1933) synem słynnego oryginalnego araba Kuhailana Haifi (1923), importowanego dzięki pełnej przygód syryjskiej wyprawie Bogdana Zietarskiego do stadniny w Gumniskach k. Tarnowa w 1931 r.

Na Służewcu trafiła do stajni trenera Jana Ligockiego. Jako trzylatka była niepokonana w pięciu startach. Wygrała między innymi nagrody: Amuratha pod dżokejem Stanisławem Sałagajem aż o 8 długości, Koheilana (pod Wiesławem Paluszkiewiczem) i Porównawczą (znów pod Sałagajem). Ten ostatni wyczyn powtórzyła rok później pod Jerzym Jednaszewskim.

W wieku czterech lat zwyciężała pięciokrotnie w sześciu startch. Do zwycięstw w Derby (pokonała o 3 dł. ogiera Pień) i w Oaks poprowadził ją Paluszkiewicz.

Karierę wyścigową zakończyła w wieku 4 lat i odeszła z toru na matkę do stadniny w Janowie. Jej jedynym cennym przychówkiem w karierze hodowlanej była wspomniana na początku, tak jak ona, trójkoronowana Orgia.

Info

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń