MENU

Aktualności: - wszystkie:

Notowania Ligi Ekspertów po 16 dniach wyścigowych.

1. Druid – 91 pkt (3+6)
2. nietylkogalop.pl – 85 pkt (6+6)
3. www.wyscigi-konne.info – 83 pkt (3+9)

4. Markam – 82 pkt (4+9)
5. Tampa Bay – 81 pkt (7+6)
6. Big-Red – 80 pkt (3+5)
7. Słonik – 77 pkt (6+8)
8. Benny The Dip – 73 pkt (3+3)
9. Arbo  – 72 pkt (4+3)
10. L. – 71 pkt. (0+6)
11. Markola – 68 pkt (5+6)
11. Andrew – 68 pkt. (4+7)
13. Cigar – 67 pkt (5+5)
14. Zielak – 66 pkt (4+2)
15. Gibalak – 65 pkt (7+9)
16. Alter Ego – 64 pkt (2+7)
16. Halszka – 64 pkt (3+8)
18. Ebar – 59 pkt (5+0)
18. Scuderia Etna – 59 pkt (5+1)
20. Romano – 55 pkt (4+4)
20. Galerius – 55 pkt (5+6)
22. Dżet1985 – 49 pkt (2+4)

Ewentualne uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres redakcja@torsluzewiec.pl

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń