MENU

Aktualności: - wszystkie:

Notowania Ligi Ekspertów po 14. dniu wyścigowym

Notowania po 14 dniach wyścigowych.

1. Druid – 82 pkt (10+3)
2.
nietylkogalop.pl – 73 pkt (5+0)
3. Big-Red – 72 pkt (9+3)

4. www.wyscigi-konne.info – 71 pkt (8+3)
5. Markam – 69 pkt (6+5)
6. Tampa Bay – 68 pkt (8+5)
7. Benny The Dip – 67 pkt (8+4)
8. Arbo  – 65 pkt (7+1)
8. L. – 65 pkt. (8+5)
10. Słonik – 63 pkt (7+1)
11. Zielak – 60 pkt (10+2)
12. Markola – 57 pkt (3+1)
12. Cigar – 57 pkt (8+6)
12. Andrew – 57 pkt. (2+3)
15. Alter Ego – 55 pkt (8+4)
16. Ebar – 54 pkt (2+0)
17. Halszka – 53 pkt (8+2)
17. Scuderia Etna – 53 pkt (8+4)
19. Gibalak – 49 pkt (10+0)
20. Romano – 47 pkt (5+2)
21. Galerius – 44 pkt (6+3)
22. Dżet1985 – 43 pkt (13+0)

Ewentualne uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres redakcja@torsluzewiec.pl

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń