MENU

Aktualności - wszystkie

Licencje sędziowskie 2017

Sędziowie wyścigowi, zainteresowani pełnieniem funkcji sędziego w sezonie 2017 powinni złożyć odpowiednie dokumenty do 27 grudnia 2017 do PKWK.

W celu uzyskania licencji składają opłacone wnioski o licencje (do Prezesa PKWK) oraz ankiety sędziowskie* (do Rady PKWK, która m.in. na ich podstawie będzie oceniać kandydatów i głosować wniosek do Prezesa o powołanie sędziów).

*W przypadku osób, które nie pełniły funkcji sędziego w sezonie 2016 lub chciałyby pełnić inną, niż poprzednio funkcję (w ramach posiadanych uprawnień), wymagane jest wypełnienie całej ankiety, łącznie z pkt. 5 – uzasadnieniem. Pozostali sędziowie wypełniają punkty 1-4.

Przypominamy – nieprzekraczalny termin składania wniosków o licencję sędziego
to wtorek 27 grudnia 2016 r.

Głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2017 odbędzie się podczas posiedzenia Rady PKWK w dniu 4 stycznia 2017 r.

Formularze dostępne są na stronie internetowej PKWK:
http://www.pkwk.pl/language/pl/informacje-wyscigowe/wzory/