MENU

Aktualności: - wszystkie:

Komunikat dot. sezonu wyścigowego

Szanowni Państwo,

wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi aktualnej sytuacji panującej w naszym kraju. Bacznie obserwujemy kolejne zarządzenia władzy państwowej. Nie wolno nam lekceważyć tak trudnej i dynamicznej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy. Koronawirus wywarł gigantyczny wpływ na praktycznie wszystkie dziedziny naszego życia. Media codziennie informują nas o aktualnych realiach dotyczących nie tylko zdrowia, ale i bezpieczeństwa w Polsce.

Aktualny stan niewątpliwie wpływa destrukcyjnie na wiele dziedzin naszej gospodarki. Oddziałuje on także na naszą branżę – wyścigi konne oraz na codzienne funkcjonowanie Toru. Przeprowadzenie sezonu wyścigowego, zgodnie z przyjętym wcześniej planem, zostało zaburzone. Z najwyższą troską podchodzimy do sytuacji, w jakiej znajduje się środowisko wyścigowe. Nasz zespół, kończy aktualnie przygotowania nowego planu gonitw na sezon 2020. Przygotowane przez nas scenariusze, zakładają próbę rozpoczęcia sezonu w różnych horyzontach czasowych zależnych od dynamicznie zmieniających się w Polsce warunków epidemicznych. W najbardziej optymistycznym wariancie, planujemy rozpoczęcie sezonu już w maju, co pozwoliłoby zrealizować wszystkie założenia selekcji i treningu koni. Mając jednak na uwadze ograniczenia dotyczące zgromadzeń, przyjmujemy założenie prowadzenie planu bez udziału publiczności. W związku z powyższym równocześnie opracowujemy, niezbędne procedury bezpieczeństwa i logistyki na czas obowiązywania obostrzeń.

Wierzymy, że w porozumieniu z Polskim Klubem Wyścigów Konnych, uda się przeprowadzić sezon, gwarantując przede wszystkim ochronę zdrowia uczestników wyścigów, łagodząc jednocześnie negatywne skutki pandemii, które wszyscy już dziś odczuwamy.

 Na bieżąco będziemy Państwa informować o kolejnych podejmowanych decyzjach.

Zespół Toru Wyścigów Konnych Służewiec

#wyscigzwirusem

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń