MENU

Aktualności: - wszystkie:

Komunikat dot. rozpoczęcia sezonu

Szanowni Państwo,
pomimo starań, by rozpoczęcie sezonu wyścigowego odbyło się bez zmian, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, dostosowując się do wytycznych Prezesa Rady Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego i w odpowiedzi na apel Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Otwarcie Sezonu zostaje odroczone minimum do 30. kwietnia 2020. W najbliższym czasie poinformujemy o zmianach w planie gonitw na bieżący sezon.

Sytuacja w kraju zmienia się dynamicznie, a my wraz z PKWK monitorujemy realia, chcąc zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo wyścigów konnych.

Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju obostrzeń mających na celu zminimalizowanie zasięgu pandemii koronawirusa (COVID-19), rozpoczęcie sezonu wyścigowego zostanie przesunięte, wzorem innych wydarzeń sportowych w Polsce i na świecie. Działania władz motywowane są dbałością o zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa i zminimalizowanie sytuacji zagrażającej zdrowiu uczestników i interesariuszy wyścigów konnych.

O kolejnych działaniach Toru Wyścigów Konnych Służewiec i terminach będziemy informować na bieżąco.

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń