Opis dojazdu

Oddział TWKS

    • ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa
Moja lokalizacja
Znajdź drogę

Tor Służewiec położony jest między ul. Puławską, Wyścigową, Bokserską, Wyczółki, Kłobucką i Galopu.

Adres do wpisania w nawigację: Warszawa, ul. Puławska 266.

Dojazd samochodem:

Najłatwiej dojechać na wyścigi samochodem przez bramę od Al. Wyścigowej oraz przez główną bramę (otwarta w dni wyścigowe), która znajduje się przy ul. Puławskiej lub bramą boczną od ul. Poleczki (otwarta w dni wyścigowe).

 

Tramwaj

Na pętlę tramwajową Wyścigi dojeżdżają numery 4, 10,  35. Szczegóły na www.ztm.waw.pl

 

Autobus

Linia autobusowa o numerze 300 będzie kursować jedynie podczas dni wyścigowych na odcinku Metro Wilanowska – Tor Służewiec, co pół godziny. Sprawdź rozkład >>>

 

Zaplanuj dojazd na Tor Służewiec komunikacją miejską na stronie ZTM

 

Uwaga!

Bramy wjazdowe od ul. Puławskiej i Poleczki oraz autobus linii 300 funkcjonują jedynie podczas dni wyścigowych.

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń