MENU

Aktualności: - wszystkie:

Wycofane konie i inne zmiany (Dzień 44 – 20.10.2019)

Gonitwa

Numer

Koń

IV

5

Palazzo

IV

10

Primus

VII

3

Elwiro

VII

11

Antonella

VIII

1

Percy

VIII

2

Delos

 

DODATKOWO

BRAK

 

INNE ZMIANY 

W gon. IV

koń nr 6

Pelin

k.dż. B.Giedyk 58

W gon. VI

koń nr 6

Bergen

dż. M.Abik 54

W gon. VII

koń nr 10

Euchary

dż. K.Grzybowski 58

W gon. IX

koń nr 3

Storius

dż. S.Mura 60

W gon. IX

koń nr 6

Caresser

(-2) S.Abaev 56

W gon. X

koń nr 1

Brandy Hornline

pow. M.Kieniksman

W gon. X

koń nr 7

Diego du Bellay

pow. R.Kieniksman

 

Gon. 6, koń nr 6 Bergen – 13.10 Wrocław – Gonitwa uczniowska (7) IV gr. 10 000 zł ● Bailando 60, In Polonia 55, Rosa 59, Bergen 60 – okulary (dyst. 4-y, zakr. 3-i, 400m 4-y – A.Gil), Dabadiyan 58, Dola 55 – Uwertura 56 – zwolniona z dyspozycji startera ● 1907 m – 2’04,2″ (nie mierzone) ● tor elastyczny (3,6) ● styl łatwo ● 10-kr. łeb-12-szyja-19

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń