O wyścigach - Ticket prices

Ticket price list – 2019 season

 

Zones – race days without 28.04.2019, 05.05.2019, 07.07.2019 and 29.09.2019
Zone A – VIP Stand

 • Ground floor
 • 1st floor
 • 2nd floor

Zone B – Ticket office hall for Stand II together with external stands

 

Zone A – GROUND FLOOR  
Single entry on race days* 5 PLN
the Derby Gala and the Great Warsaw Gala 40 PLN
Zone A – 1st FLOOR  
Single entry on race days* 19 PLN
Single entry – family ticket (2 adults + min. 1 child)* 29 PLN
The Derby Gala (07.07.2019) 50 PLN
28.04.2019, 18.05.2019, 18.08.2019, 29.09.2019  not valid
Zone A – 2nd FLOOR  
Single entry on race days* 39 PLN
Single entry – Child under 13* 19 PLN
28.04.2019, 26.05.2019, 04.08.2019, 18.08.2019, 01.09.2019 199 PLN
the Derby Gala (07.07.2019) and the Great Warsaw Gala (29.09.2019) 290 PLN

* Excluding: 28.04.2019, 26.05.2019, 07.07.2019, 04.08.2019, 18.08.2019, 01.09.2019, 29.09.2019

Zone B  
Single entry on race days 5 PLN
Single entry – the Derby Gala, the Fall Great Warsaw Gala 12 PLN
Small children and school pupils No charge
Seniors over 60 on presentation of a valid ID No charge

Zone C – No tickets sold. Entry into Zone C is allowed only for racing personnel on presentation of a valid season pass.
 

 

Zones
Zone A – VIP Stand

 • Ground floor
 • 1st floor
 • 2nd floor

Zone B – Ticket office hall for Stand II together with external stands
Zone C – Jockey area
 

Zone A – GROUND FLOOR  
Single entry on race days* 5 PLN
the Derby Gala and the Great Warsaw Gala 40 PLN
Zone A – 1st FLOOR  
Single entry on race days* 15 PLN
Single entry – family ticket (2 adults + min. 1 child)* 25 PLN
the Derby Gala and the Great Warsaw Gala  not valid
Zone A – 2nd FLOOR  
Single entry on race days* 25 PLN
Single entry – family ticket (2 adults + min. 1 child)* 40 PLN
the Derby Gala and the Great Warsaw Gala 250 PLN

* Excluding: the Derby Gala and the Great Warsaw Gala

Zone B  
Single entry on race days 5 PLN
Single entry – the Derby Gala, the Fall Great Warsaw Gala 12 PLN
Small children and school pupils No charge
Seniors over 60 on presentation of a valid ID No charge

Zone C – No tickets sold. Entry into Zone C is allowed only for racing personnel on presentation of a valid season pass.
 

 

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

 • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
 • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
 • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń