MENU

Aktualności: - wszystkie:

Predyspozycje anatomiczne i fizjologiczne folblutów do wyścigów i sportu

Najbliższe spotkanie „Wyścig o folbluty” będzie inne niż wszystkie do tej pory. Naszymi gośćmi byli już jeźdźcy, trenerzy, hodowcy, właściciele koni, działacze związkowi. Tym razem do dyskusji zaprosiliśmy lekarzy weterynarii i fizjoterapeutów, którzy mają pod swoją opieką konie pełnej krwi angielskiej. Będziemy rozmawiać o predyspozycjach anatomicznych i fizjologicznych folblutów do wyścigów i sportu, a także o źródłach specyficznych dla tej rasy kontuzji i schorzeń. Do zobaczenia już dziś o 20.00!

Tematem dyskusji będą kwestie związane z uwarunkowaniami koni pełnej krwi angielskiej do wyścigów i sportu:

  • predyspozycje anatomiczne i fizjologiczne folblutów do wyścigów i sportu,
  • najczęstsze kontuzje folblutów i ich przyczyny oraz konsekwencje,
  • znaczenie fizjoterapii w treningu koni wyścigowych,
  • sfokusowna na cel selekcja hodowlana folblutów źródłem specyficznych dla rasy schorzeń.

W dyskusji wezmą udział specjaliści – lekarze weterynarii i fizjoterapeutka:

dr hab. Anna Cywińska, prof. SGGW – pracownik naukowy Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Przewodnicząca Sekcji Fizjologii i Patologii Konia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Hipiartycznego, sędzia PZJ (sportowe rajdy konne). Współpracuje z ośrodkami i międzynarodowymi organizacjami związanymi z leczeniem i opieką nad końmi, m.in. Gluck Equine Research Center, Kentucky, USA,  Colorado State University, USA, Federation of European Equine Veterinary Associations. Jej praca koncentruje się na zagadnieniach związanych z fizjologią i patofizjologią wysiłku u koni sportowych (przede wszystkim rajdowych) oraz wyścigowych. Jest autorką ponad 150 artykułów i doniesień, opublikowanych m.in. w Equine Veterinary Journal, Journal of Equine Veterinary Science, czy Comparative Exercise Physiology. Regularnie organizuje konferencje popularyzujące osiągnięcia naukowe w dziedzinie leczenia i opieki nad końmi, w tym konferencje na Torze Służewiec: dotyczące badań laboratoryjnych (2016)
i genetycznych (2017) w treningu koni oraz seminarium z Craigiem Carterem (2018) z University of Kentucky.

dr hab. Małgorzata Dzierzęcka-Gappa – tytuł lekarza weterynarii uzyskała w 1996 r., stopień doktora nauk weterynaryjnych w 2001 r., natomiast w 2013 r. obroniła pracę habilitacyjną pt. „Urazowość kości kończyn oraz ocena zależności parametrów densytometrycznych i geometrycznych tkanki kostnej kości pęcinowych od strony ciała, płci oraz typu morfologicznego koni”. Zarówno podczas studiów, jak i po rozpoczęciu pracy zawodowej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, odbywała liczne staże krajowe i zagraniczne m.in w państwowych stadninach koni, w Szpitalu Koni „Służewiec”, a także zagraniczny staż naukowo – kliniczny w Szpitalu Koni przy torze wyścigów konnych – Taby Galoppbana Hastklinik koło Sztokholmu. W swojej pracy naukowo dydaktycznej zajmuje się w szczególności: urazowością kończyn koni pełnej krwi angielskiej, oceną parametrów densytometrycznych i geometrycznych tkanki kostnej koni; patologią i biomechanika narządu ruchu koni. Niezależnie od pracy zawodowej od najmłodszych lat uprawiałam jeździectwo, w tym 12 lat, jako jeździec na torze wyścigów konnych na Służewcu. Zaangażowanie i determinacja zaowocowały uczestnictwem w gonitwach płaskich na warszawskich torach wyścigów konnych i zwycięstwem w 26 gonitwach, w tym także nagród imiennych kategorii A.

dr hab. Maria Soroko – pracownik naukowo dydaktyczny Zakładu Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu specjalizującą się w badanych nad dobrostanem
i treningiem koni wyścigowych. Od 2008 roku prowadzi swoją działalność z fizjoterapii koni prowadząc głównie praktykę masażu koni sportowych, ale także wyścigowych. W swojej praktyce naukowej i zawodowej specjalizuje
w zastosowaniu techniki  termograficznej w treningu, zoofizjoterapii i medycynie weterynaryjnej koni wyścigowych, której wyniki przedstawia w licznych publikacjach naukowych i popularno – naukowych. Jest organizatorem i trenerem  szkoleń z zakresu masażu koni oraz współorganizatorem międzynarodowych konferencji jeździeckich we Wrocławiu. Swoją praktykę naukową i zawodową zdobywa na koniach wyścigowych utrzymywanych na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice.

lek. wet. Paweł Dukacz – jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którą ukończył w 2007 roku. W czasie studiów zdobył praktykę w Szpitalu  Koni Służewiec na Torze Wyścigów Konnych. Po ukończeniu studiów wyjechał na staż do kliniki koni „Pferdeklinik Kerken” w Niemczech, po którym rozpoczął tam pracę. Po roku odbył staż w klinice dr Rimersma „Pferdeklinik den Heyberg” (Niemcy). Po powrocie do kraju w 2008 r. związał się
z Centrum Zdrowia Konia. Obecnie prowadzi samodzielną praktykę weterynaryjną. W 2011 roku ukończył studnia specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chorób koni. Na co dzień jego pacjentami są konie wyścigowe. Sam od niedawna stał się również właścicielem jednego z nich.

Rozmowę poprowadzi znany duet ze spotkań „Wyścig o folbluty” Annamaria Sobierajska oraz Marek Szewczyk.

CO? Transmisja LIVE panelu dyskusyjnego: : Predyspozycje anatomiczne i fizjologiczne folblutów do wyścigów i sportu w ramach cyklu spotkań „Wyścig o folbluty”

GDZIE? Profil Tor Wyścigów Konnych Służewiec na Facebooku oraz strona internetowa www.torsluzewiec.pl

KIEDY? 21 maja 2020 r. godz. 20.00

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń