Modernizacja TWKS

I. Modernizacja infrastruktury TWKS

W lipcu 2013 Zgromadzenie Wspólników Totalizatora Sportowego podjęło strategiczną decyzję w sprawie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Spółka otrzymała zgodę Ministerstwa Skarbu na przeznaczenie rekordowej kwoty ponad 26 mln zł na kolejne kluczowe inwestycje na terenie obiektu. Budżet Totalizatora Sportowego na ten cel, razem z odpisem z zysku, wynosił niemal 36 milionów złotych. Po uwzględnieniu zgody Zgromadzenia Wspólników z października 2013 r, budżet ten urósł obecnie do ponad 41 mln zł.

W latach 2009-2012 Totalizator Sportowy zainwestował na Służewcu 14,7 miliona złotych na najpilniejsze remonty, które pozwoliły na realizowanie funkcji podstawowej Toru, czyli organizowanie wyścigów konnych. Większość środków z puli posiadanych 36 milionów złotych zostanie spożytkowana na remonty I i II trybuny. Modernizacji poddana
zostanie infrastruktura sanitarna, w tym gnojowniki. Wybudowana zostanie magistrala energetyczna dla całego kompleksu. Odrestaurowanych zostanie ponadto pięć budynków stajni. Na terenie Toru planowane jest również stworzenie ścieżek rekreacyjnych, na których mieszkańcy Warszawy mogliby w lecie biegać, uprawiać nordic-walking
lub w zimie poruszać się na nartach biegowych.

Kluczowe dla statusu Toru na Służewcu jest przywrócenie do użytku Trybuny II, która zapewni do 3400 zadaszonych miejsc dla widzów, a tym samym pozwoli na spełnienie wymogu minimum 2000 takich miejsc, stawianego torom wyścigów konnych I kategorii. Do tej pory Trybuna II była wyłączona z użytkowania. Zgodnie z zapowiedziami Totalizatora
Sportowego, terminy zawarte w przetargu na I etap modernizacji tego obiektu pozwolą na udostępnienie go widzom już podczas Gali Derby 2014.

Zaplanowane prace rewitalizacyjne pozwolą na kontynuację obecnej działalności na TWKS. Sezon wyścigowy w 2013 roku został zaplanowany w formule i zakresie zbliżonym do ostatnich sezonów. Wszystkie niezbędne prace remontowe będą odbywać się równolegle do mityngów wyścigowych. Funkcje, jakie zostaną dodane dzięki nowym inwestycjom, sprawią, że teren TWKS będzie mógł służyć mieszkańcom Warszawy codziennie przez cały rok, a nie tylko w weekendy podczas sezonu wyścigowego, tak jak to miało miejsce do tej pory.

Dokładny wykaz planowanych prac modernizacyjnych na rok 2013

(wraz z zatwierdzonymi nakładami finansowymi (maksymalne kwoty brutto do wykorzystania)):

1. Wybudowanie Stacji transformatorowej PZO i instalacja techniczna – 1.230.000 zł

2. Rozbiórka hotelu robotniczego (prace rozbiórkowo-budowlano-instalacyjne) – 270.000 zł

3. Trybuna I – modernizacja i konserwacja – 10.935.000 zł
Przetarg na stację Trafo w trakcie rozstrzygnięcia. Przetarg na projekt zamienny dla Trybuny I w trakcie rozstrzygnięcia.
Uruchomienie przetargu na prace na Trybunie I (elewacja, stolarka okienna) rozpoczną się po wykonaniu projektu zamiennego. Uzyskana zgoda pozwoli na wykonanie II i III etapu remontu konserwatorskiego Trybuny I.

W etapie II przedmiotem robót jest wykonanie trafostacji w Trybunie I. Trafostacja w Trybunie I, przyłączona linią
kablową SN do stacji PZO, służyć będzie do zasilenia w energię elektryczną obiektów tej Trybuny (biurowca, dżokejki,
trybuny), zespołu obiektów Siodlarni, Toru Głównego z Wieżą Sędziowską, a także terenów imprez okolicznościowych między Trybunami oraz w rejonie Parku Francuskiego.

W etapie III przedmiotem robót jest wykonanie prac modernizacyjno-remontowych Trybuny. Pomieszczenia piwnic zostaną osuszone, zaimpregnowane, zaizolowane i wyremontowane (nowe tynki, podłogi, stolarka). Wymieniona zostanie ślusarka elewacyjna. Wykonany zostanie także remont części pomieszczeń na wyższych kondygnacjach. Wykonany będzie także system oddymiania, drzwi i klap pożarowych, na podstawie dokumentacji projektowej zamiennej, która zostanie wykonana w ramach prac etapu III.

4. Trybuna II – I etap modernizacji i konserwacji – 10.500.000 zł
Trybuna II – postępowanie zostało uruchomione w ubiegłym tygodniu i termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców upływa 25 lipca, przetarg powinien rozstrzygnąć się do połowy sierpnia, a prace rozpoczną się w ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu wyboru. Uzyskana zgodna pozwoli na realizację I etapu remontu konserwatorskiego.

W etapie I przedmiotem robót jest rozpoczęcie remontu konserwatorskiego Trybuny II. Dotyczy on realizacji podstawowych prac w ramach remontu kapitalnego budynku. Prace obejmować będą wzmocnienie i naprawę elementów konstrukcyjnych dachu, docieplenie i wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich oraz świetlików. Ważnym elementem jest ponadto naprawa uszkodzonych konstrukcji trybun zewnętrznych i tarasów. Чтобы бесплатные версии игровых автоматов на MoneySlots доставляли настоящие адреналиновые эмоции, поклонники азарта используют денежные ставки. Играя на гривны, рубли или иные валюты, можно получать превосходные суммы выигрышей, выбирая самые дающие аппараты. Для осуществления финансовых платежей гости казино могут пользоваться картами банков или электронными кошельками. Wykonane będą wewnętrzne instalacje wod/kan., elektryczna w zakresie udostępnienie toalet dla publiczności w przyziemiu i suterenie. Czynności te poprzedzone zostaną wykonaniem prac rozbiórkowych, celem odkrycia skorodowanych elementów konstrukcji przed ich naprawieniem i odgrzybieniem. W etapie I wykonana będzie ponadto położona na zewnątrz budynku stacja redukcyjna gazu, oraz stacja transformatorowa.

5. Instalacja elektryczna w budynkach mieszkalnych – 930.000 zł

6. Modernizacja zewnętrznej kanalizacji deszczowej – Stajnie Północne, rejon centralny,
Stajnie Południowe – 580.000 zł

7. Modernizacja gnojowników – 1.330.000 zł

8. Zaprojektowanie i zbudowanie wielofunkcyjnych ścieżek rekreacyjnych – 2.400 m oraz 1000 m – 526.000

Dzięki kolejnym 4,7 miliona złotych, które zostały zabezpieczone w październiku, budżet z ponad 36 milionów wzrósł do niemal 41 milionów złotych. Obecnie możliwe będzie przygotowanie również projektów:

9. I etap modernizacji i przebudowy Toru Głównego, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej – 2 040 000 zł.

10. Modernizacja i przebudowa łaźni (budynku socjalnego) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych – 2 700 000 zł