MENU

O wyścigach - Modernizacja i rozwój Toru Wyścigów Konnych Służewiec

W nawiązaniu do pytań w sprawie modernizacji i rozwoju Toru Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu pragniemy podkreślić, że celem działania Totalizatora Sportowego jest przywrócenie Służewcowi należnej mu pozycji
i świetności. Powierzono nam odpowiedzialność za ten wspaniały obiekt. W imię tej odpowiedzialności wdrożyliśmy największy program inwestycyjny od czasu powstania Toru.

Tor Wyścigów Konnych to perła architektury hippicznej na skalę światową, dlatego to nasz obowiązek, by przywrócić go mieszkańcom Warszawy. Uczynić bardziej atrakcyjnym, jednocześnie zachowując i rozwijając podstawową jego funkcję, jaką są wyścigi konne.

Warszawa ma wspaniałą historię tego sportu, sięgającą XVIII wieku. Bogatą tradycję pielęgnujemy stwarzając warunki do treningu koni, organizując i popularyzując wyścigi, przywracając dawną świetność zabytkowej architekturze.
Ale ów powrót do świetności wymaga inwestycji.

Tor Wyścigów Konnych na Służewcu jest dla Totalizatora Sportowego miejscem strategicznym. W latach 2009-2012 zainwestowaliśmy na Służewcu kilkanaście milionów złotych, przeznaczając te środki na najpilniejsze remonty. Pozwoliły one zaledwie na wypełnianie podstawowego zadania obiektu, jakim jest organizacja wyścigów konnych.
W 2013 i 2014 r. zaplanowane modernizacje są znacznie szerzej zakrojone. Dotyczą m.in. Trybuny I i Trybuny II, Stajni, Budynków Mieszkalnych, Łaźni, budowy stacji PZO i samego Toru Głównego.

Są to największe prace modernizacyjne w historii tego obiektu. Ich przewidywany koszt to blisko 41 mln z w I etapie prac rewitalizacyjnych.

Strategia rewitalizacji Toru Wyścigów Konnych opracowana przez Totalizator Sportowy uzyskała pozytywną opinię Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i została zatwierdzona przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Realizowany program inwestycyjny jest ściśle powiązany z ustalanym obecnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nasze działania dostosujemy właśnie do tego planu oraz do uwag i zaleceń konserwatora zabytków. Inwestycje hippiczne konsultowane są zaś z ekspertami o międzynarodowym doświadczeniu.

Kierunek, który przyjęliśmy dla warszawskich wyścigi wyznaczony jest przez rozwiązania przyjęte na najlepszych obiektach tego typu na świecie, gdzie z sukcesem łączy się funkcje wyścigów konnych i zadania rekreacyjne. Dlatego w planie rozbudowy bardzo duży nacisk położono na inwestycje związane ze sportem i rekreacją. Celem jest udostępnieniem obiektu dla szerokiego kręgu osób – od dzieci, po osoby w starszym wieku. To m.in. stworzenie ścieżek rekreacyjnych, na których mieszkańcy Warszawy będą mogli biegać, uprawiać nordic-walking a zimą nawet poruszać się na nartach biegowych.

Pamiętamy przy tym, że Służewiec jest przede wszystkim miejscem rozgrywania gonitw i treningu koni. Dlatego inwestycje mają też na celu poprawę warunków treningu, by można go było prowadzić cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. Ważnym elementem tych planów jest np. stworzenie całosezonowej bieżni.

Naszymi działaniami kieruje idea, by zwrócić Warszawiakom i udostępnić znowu teren o powierzchni blisko 140 ha leżący nieopodal serca miasta. Jeżeli rzeczywiście nie chcecie mieć Państwo zaparkowanych samochodów pod oknami mieszkań, prosimy o taką informację. Postaramy się ograniczyć ruch samochodowy na terenie Toru Służewiec.

Pragniemy przypomnieć, że stagnacja na Wyścigach, regres funkcji społecznych tego miejsca w latach 90-tych i na początku nowego stulecia wynikły z źle rozumianej „obrony” tego miejsca przed koniecznymi zmianami. Nie dopuśćmy do tego, by ten scenariusz się powtórzył! To wymaga odpowiedzialności ze strony wszystkich zainteresowanych dobrą przyszłością tego miejsca.

Z naszej strony pragniemy zapewnić, że zgadzamy się ze stanowiskiem, iż warszawskie Wyścigi nie są miejscem na działalność deweloperów, których aktywność polega na budowaniu i późniejszej sprzedaży. Stojąc na straży niezbywalnego prawo własności terenu wyścigów konnych skutecznie blokujemy takie zamiary. Teren jest i pozostanie w rękach Skarbu Państwa – z przeznaczeniem służenia obywatelom i mieszkańcom Warszawy.

Jesteśmy pewni, że remonty i modernizacje zabytkowej infrastruktury, proces przyjmowania planu zagospodarowania przestrzennego właściwego dla tego obszaru, a także poszukiwania partnerów branżowych i inwestycyjnych, zakończą się jak najszybciej. Będziemy wówczas mogli przejść do etapu realizacji zagospodarowania tej przestrzeni, a następnie otworzyć ją dla mieszkańców Warszawy i wszystkich, którzy na co dzień będą mogli czynnie korzystać z tego, co ów nowoczesny obiekt będzie miał do zaoferowania. A będzie miał bardzo wiele.

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie dla naszych działań przywracających Wyścigom ich świetność i należne miejsce w życiu Warszawy.

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń