MENU

Aktualności: - wszystkie:

Liga Ekspertów: notowania po 20 dniach wyścigowych.

1. Druid – 124 pkt (11+5)
2.
nietylkogalop.pl – 119 pkt (9+9)
3.
www.wyscigi-konne.info – 118 pkt (10+2)

4. Markam – 113 pkt (8+8)
5. Big-Red – 112 pkt (7+7)
6. Słonik – 106 pkt (5+6)
7. Tampa Bay – 104 pkt (4+5)
8. Andrew – 99 pkt (9+2)
8. Markola – 99 pkt (9+6)
8. Halszka – 99 pkt (10+6)
11. Arbo  – 97 pkt (6+6)
12. L. – 96 pkt (3+6)
13. Gibalak – 92 pkt (5+6)
13. Alter Ego – 92 pkt (9+6)
15. Benny The Dip – 90 pkt (3+7)
16. Cigar – 87 pkt (6+7)
17. Ebar – 86 pkt (8+5)
18. Scuderia Etna – 80 pkt (3+3)
19. Zielak – 78 pkt (3+1)
20. Galerius – 75 pkt (7+3)
21. Dżet1985 – 73 pkt (7+4)
22. Romano – 70 pkt (3+1)

Ewentualne uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres redakcja@torsluzewiec.pl

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Serwis totalizator.pl nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (nie dokonuje profilowania).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

  • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o. o.
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym, audytorom oraz kancelariom prawnym
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zapoznałem się
Pomiń