MENU

O wyścigach - Akredytacje

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH PRZEZ RZECZNIKA PRASOWEGO TORU WYŚCIGÓW KONNYCH NA SŁUŻEWCU W SEZONIE 2016:

1. Akredytacja:

 1. Przyznawana jest zarówno na cały sezon, jak i na poszczególne dni wyścigowe.
 2. Akredytacje są imienne.
 3. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
 4. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji, serwisów internetowych, a także niezależni dziennikarze i fotografowie oraz blogerzy.
 5. Akredytacje są przyznawane przez rzecznika prasowego TWKS na podstawie wniosków akredytacyjnych.
 6. Wnioski o akredytacje na cały sezon 2016 należy składać najpóźniej do dnia: 31 marca 2016 roku.
 7. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 12.00 w przedostatnim dniu roboczym, poprzedzającym dzień wyścigowy.
 8. Na każdym wniosku powinny znajdować się: pieczątka firmowa i podpis redaktora naczelnego bądź kierownika działu sportowego redakcji. W przypadku ich braku, wniosek nie zostanie przyjęty.
 9. Niezależni dziennikarze muszą przedstawić list od redaktora zamawiającego.
 10. Niezależni fotografowie muszą przedstawić swoje wcześniejsze prace związane z wyścigami konnymi, hodowlą koni.
 11. Blogerzy muszą przedstawić swoje wcześniejsze materiały związane z wyścigami konnymi, hodowlą koni.
 12. Wnioski wraz ze zdjęciem en face, wykonanym na jednolitym tle (zdjęcie o wymiarach: 33×44 mm) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sylwester.puczen@totalizator.pl
 13. Formularze akredytacji dostępne są na oficjalnej stronie TWKS w specjalnej zakładce: Akredytacje.
 14. Wszelkie serwisy internetowe, z wyjątkiem przedstawicieli patronów medialnych mogą w swych wnioskach ubiegać się o wyłącznie jedną akredytację dziennikarską oraz jedną akredytację fotoreporterską.
 15. Agencje fotograficzne mogą ubiegać się o wyłącznie jedną akredytację fotoreporterską.
 16. Akredytacje na cały sezon 2016 zgłoszone do 31 marca 2016 roku będą wydawane w formie specjalnych kart, najpóźniej na dwa dni przed otwarciem sezonu. Posiadacze akredytacji na sezon 2015 otrzymają jedynie nowe hologramy na sezon 2016, które zostaną naklejone na posiadane karty. Akredytacje jednorazowe będą wydawane na godzinę przed rozpoczęciem dnia wyścigowego w kasie VIP.
 17. Akredytacja jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej posiadacza – dowód osobisty, paszport.
 18. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przeprowadzania wywiadów we wskazanych strefach wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. W przypadku ignorowania tego zalecenia TWKS może wycofać akredytację na czas nieokreślony.
 19. W przypadku sytuacji nie ujętych w tym dokumencie, każda z nich będzie rozpatrywana indywidualnie.

2. Rodzaje akredytacji:

a)    akredytacja prasowa:

 • o akredytacje prasowe mogą ubiegać się dziennikarze prasy, radia, TV, serwisów internetowych oraz blogerzy.
 • w dniu wyścigowym akredytacja zezwala na wejście na teren TWKS,
 • upoważnia do przeprowadzenia wywiadów po gonitwach w strefach wyznaczonych przez TWKS.

b)    akredytacja foto:

 • przyznawana dla fotoreporterów prasowych, fotoreporterów serwisów internetowych oraz agencji fotograficznych,
 • oznakowanie: kamizelki z napisem FOTO i logiem TWKS. Kamizelki pobierane są na podstawie akredytacji w punkcie odbioru akredytacji jednorazowych (kasa VIP),
 • upoważnia do pracy w strefach foto (strefa B, padok, okolice Bomby).

c)     akredytacja TV:

 • przyznawana operatorom kamer oraz dziennikarzom TV, spoza grupy: PS (producent sygnału).
 • oznakowanie: kamizelki z napisem TV i logo TWKS. Kamizelki pobierane są na podstawie akredytacji w punkcie odbioru akredytacji jednorazowych (kasa VIP),
 • upoważnia do pracy w wyznaczonych strefach.

3. Regulamin odmowy przyznania akredytacji i jej cofnięcia:

 1. TWKS zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu TWKS ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia sezonu.
 3. Prawo odbioru akredytacji mają przedstawiciele Biura PR i Komunikacji Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. oraz upoważnieni pracownicy ochrony.
 4. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.
 5. Akredytacje są własnością TWKS.

4. Pozostałe informacje:

 1. Fotoreporterzy oraz operatorzy TV posiadający akredytację zgłaszają się do punktu wydawania akredytacji po odbiór kamizelki, który następuje po wpisaniu się na listę. Wydający kamizelki spisuje dane reportera, stąd wymóg posiadania dowodu tożsamości. Kamizelki są ponumerowane. Zwrot po zakończeniu dnia wyścigowego do oznaczonych pojemników znajdujących się przy stanowisku ochrony.
 2. Prosimy dziennikarzy o parkowanie samochodów w miejscu przeznaczonym dla przedstawicieli mediów oraz na parkingu ogólnodostępnym.
 3. Lista dziennikarzy, którym przyznano akredytacje na cały sezon zostanie opublikowana do 10 kwietnia 2016 roku na łamach oficjalnej strony internetowej TWKS.

 

Będziemy wdzięczni za uszanowanie powyższych wytycznych, co pozwoli usprawnić Państwa pracę i zapewnić obsługę jakiej Państwo oczekują.
Wnioski do pobrania:
Akredytacja prasowa (pdf)
Akredytacja foto (pdf)
Akredytacja TV (pdf)
Akredytacja blogi (pdf)
Akredytacja foto – freelancerzy (pdf)

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych,
 • dopasowania treści naszych stron internetowych do Twoich preferencji.

Nasz serwis internetowy przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym umożliwia ich profilowanie.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

 • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym,
 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
 • zewnętrznym firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym
 • podmiotom konsultingowym oraz audytorom
 • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu Twojej zgody przez Ciebie. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w  przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem się
Pomiń