MENU

Aktualności - wszystkie

1257 koni zgłoszonych do sezonu 2018

Polski Klub Wyścigów Konnych 6 lutego opublikował zestawienie zawierające liczbę koni zgłoszonych do sezonu 2018 z podziałem na rasy i wiek. Wśród 1257 koni jest:

• 745 pełnej krwi angielskiej (w tym 268 hodowli zagranicznej), z czego dwuletnich 292 (108), trzyletnich 214 (71), czteroletnich i starszych 239 (89),

• 412 arabskich czystej krwi (w tym 86 hodowli zagranicznej), z czego trzyletnich 235 (42), czteroletnich 97 (28), pięcioletnich i starszych 80 (16),

• 56 półkrwi, w tym 30 trzyletnich i 26 czteroletnich i starszych,

• 44 rasy kłusak francuski, w tym 2 trzyletnie i 42 czteroletnie i starsze.